Про організацію

Організація колективного управління «Українська ліга авторських і суміжних прав» (ОКУ УЛАСП) діє на підставі договорів про управління правами, укладених із широким колом глобальних і вітчизняних правовласників (авторів, виконавців, виробників фонограм, продюсерів, тощо). Статус організації підтверджено Свідоцтвом № 19/2011 від 24 січня 2011 року, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Предметом діяльності ОКУ УЛАСП є надання передбачених законом дозволів на використання у комерційній діяльності музичних творів як об’єктів авторського права і суміжних прав. Зауважимо, що з правової точки зору, кожен музичний твір є сукупністю прав багатьох осіб, а саме: автора тексту і композитора (авторські права) і виконавця і виробника фонограм (суміжні права). Відповідно, аби легально і без ризиків використати той чи інший твір, необхідно отримати дозвіл усіх цих суб’єктів; та завдання це виглядає аж занадто обтяжливим, якщо взагалі здійсненним. За законом і на практиці завдання це виконується набагато простіше та ефективніше – єдиний дозвіл можна оформити в ОКУ УЛАСП, яка має передбачений законом статус, усі необхідні договори із правовласниками і законно управляє найбільшим в Україні каталогом музичних творів. Без такого дозволу використання музики в комерційній діяльності заборонене і тягне відповідальність – майнову, адміністративну і кримінальну.

Головна ж привабливість єдиного дозволу ОКУ УЛАСП для користувачів – це повна гарантія легальності і надійний захист від претензій як контролюючих органів держави, так і будь-яких інших осіб. Ми відповідально і професійно ставимося до своєї роботи, і тому наші користувачі мають тверду гарантію законності використання музики і свободи від будь-яких переслідувань.

Єдиний дозвіл ОКУ УЛАСП також зменшує витрати користувача на сплату роялті. З іншої сторони, правовласники, що довірили ОКУ УЛАСП управління належними їм правами, також отримують гарантію своєчасної і повної виплати їм належної винагороди із мінімальними витратами.

ОКУ УЛАСП не має на меті отримання прибутку – статус неприбуткової організації належним чином підтверджено Державною фіскальною службою України. Таким чином, усі зібрані кошти, за винятком сум на відшкодування витрат на збір і розподіл винагороди, виплачуються безпосередньо творцям музики – авторам, виконавцям, виробникам фонограм та іншим суб’єктам авторського права і суміжних прав.

Нижче ми наводимо базову інформацію щодо колективного управління, яка надає користувачам і правовласникам комплексне уявлення про вигоди співпраці з ОКУ УЛАСП.

Читати далі

Чому користувачам музичних творів варто обирати ОКУ УЛАСП для отримання дозволу? – Причин для цього кілька, і всі вони достатньо вагомі, або спонукати підприємців співпрацювати з ОКУ УЛАСП. Зокрема:

  1. користувачі, які мають дозвіл ОКУ УЛАСП, захищені від будь-яких претензій, а у випадку виникнення таких претензій ОКУ УЛАСП захистить користувача, в тому числі в судах України – безкоштовно, але ефективно;
  2. єдиний дозвіл ОКУ УЛАСП знімає усі можливі питання до користувача – дозвіл охоплює як авторські права, так і суміжні права, тобто з цим одним дозволом використання підприємцем музичних творів є цілком законним;
  3. за єдиним дозволом ОКУ УЛАСП користувач зменшує витрати на музику – він здійснює єдиний платіж, який включає як авторську винагороду, так і роялті за використання об’єктів суміжних прав, що помітно зменшує витрати на сплату роялті та спрощує документообіг;
  4. єдиний дозвіл ОКУ УЛАСП охоплює практично весь популярний репертуар — ОКУ УЛАСП управляє каталогом творів, що включає левову частку творів, що виконуються в Україні, від класичних до сучасних хітів. Тому дозвіл ОКУ УЛАСП відкриває підприємцю можливість обирати серед десятків мільйонів творів саме ту музику, яка найкращим чином задовольняє потреби його бізнесу. Зауважимо, що ця обставина має неабияке значення для бізнесу: за даними маркетингових досліджень, правильний музичний фон здатен забезпечити ріст продаж аж до 15%;
  5. ми пропонуємо користувачам «додану вартість» — на прохання користувача професійні музичні редактори ОКУ УЛАСП безкоштовно створюють індивідуалізовані колекції музичних творів, що найкращим чином відповідають бізнесу користувача;
  6. отримання дозволу ОКУ УЛАСП є формою прямої підтримки вітчизняної культури — ОКУ УЛАСП створена і керується безпосередньо правовласниками, відповідно, усі зібрані кошти потрапляють виключно тим, хто створює музику. Таким чином, користувачі, які обирають нашу організацію, демонструють соціальну відповідальність свого бізнесу.

Чому права, якими опікується ОКУ УЛАСП, потребують управління? – міжнародні конвенції про захист інтелектуальної власності та закони України передбачають, що публічне виконання музичних творів може здійснюватися підприємцями виключно (1) з дозволу осіб, що володіють авторським правом і суміжними правами на твори (правовласники) та (2) із внесеннях на користь таких осіб плати. Беручи до уваги, що кількість правовласників та підприємців, що використовують їх твори, перевищує десятки тисяч осіб, а перелік музичних творів, що використовуються в Україні, — десятки мільйони назв, міжнародна практика і закони України передбачили інститут колективного управління правами.

Це дозволяє оптимізувати як отримання дозволів, так і збирання плати (роялті) і загалом впроваджує у комерційне використання музики засади легальності, впорядкованості і сталості. Це має надзвичайне значення – адже завдяки легалізації та за рахунок платності національна музична культура отримує економічне підґрунтя і фінансові ресурси для існуванні і розвитку, а користувач гарантує себе від будь-яких претензій щодо використання музики.

Що таке колективне управління правами? – це спеціалізована діяльність організацій, створених безпосередньо авторами, виконавцями, виробниками фонограм та іншими правовласниками для управління належними їм правами. Ця діяльність полягає у видачі користувачам дозволів на використання музичних творів, а також у зборі і розподілення роялті на користь правовласників і позасудовому і судовому захисті майнових прав авторів, виконавців і виробників фонограм у випадку їх порушення. Організації колективного управління діють практично в кожній країні світу і є визнаною кращою практикою і основним способом управління майновими правами авторів, виконавців і виробників фонограм.

В якій сфері управляє правами ОКУ УЛАСП? – ОКУ УЛАСП управляє майновими правами авторів, виконавців (їх спадкоємців) і виробників фонограм у сфері публічного виконання музичних творів. Публічне виконання музичних творів — це подання за згодою суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав музичних творів, їх виконань і фонограм як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час. Найпоширеніші приклади публічного виконання – це виконання музичних творів у закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, готелях і офісних приміщеннях (фонова музика), а також під час концертних заходів як безпосередньо (живе виконання), так і за допомогою пристроїв і процесів (радіо, програвач, комп’ютер тощо). Таким чином, йдеться виключно про використання музичних творів в ході комерційної діяльності.

Які принципи діяльності ОКУ УЛАСП? – діяльність ОКУ УЛАСП ґрунтується на таких засадах:

  1. Підзвітність – як сама організація, так і її органи управління сформовані безпосередньо правовласниками, правами яких управляє ОКУ УЛАСП: авторами, виконавцями, виробниками фонограм, іншими суб’єктами авторського права і суміжних прав. Відповідно, вся діяльність організації спрямовується і визначається саме тими, в чиїх інтересах працює ОКУ УЛАСП, у той спосіб, які вони вважають найбільш доцільним для реалізації і захисту належних їм авторських і суміжних прав;
  2. Прозорість – правовласники мають вільний доступ до всієї документації ОКУ УЛАСП, тобто отримують повну інформацію щодо укладених із користувачами договорів, зібраних, розподілених і виплачених сум роялті. Фінансова звітність ОКУ УЛАСП проходить регулярний аудит. Звіти про діяльність організації регулярно подаються до Державної служби інтелектуальної власності України. Інформація про діяльність ОКУ УЛАСП оприлюднюється на офіційному сайті організації та публікується у вигляді регулярних звітів.
  3. Законність – ОКУ УЛАСП здійснює діяльність у строгій відповідності до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та виключно на підставі повноважень, отриманих від правовласників, серед яких і гіганти світової музичної індустрії, і більшість вітчизняних видавців і виконавців. Крім того, ОКУ УЛАСП представляє в Україні каталоги іноземних організацій колективного управління, що дозволяє надавати користувачам дозволи на максимально повний каталог – права на більшу частину творів, що лунають в Україні, перебувають в управлінні ОКУ УЛАСП. Єдиний дозвіл ОКУ УЛАСП є документом, який беззаперечно підтверджує законність і легальність використання музичних творів підприємцем і гарантує йому надійний захист від претензій державних органів та будь-яких третіх осіб. До послуг правовласників і користувачів – потужна юридична служба ОКУ УЛАСП, яка має значний досвід і досконало володіє мистецтвом захисту прав у судах України.
  4. Ефективність — ОКУ УЛАСП діє на всій території України, постійно розширює каталог прав в управлінні та збільшує кількість підприємців, з якими укладено ліцензійні угоди. Організація забезпечує повні і своєчасні збір, розподіл і виплату винагороди правовласникам (виплати здійснюються щокварталу). Завдяки своїй організаційно-правовій формі, ОКУ УЛАСП не є платником податку на прибуток і податку на додану вартість, що дозволяє скоротити витрати організації, оптимізувати платежі користувачів і виплати на користь правовласників.

Хто керує діяльністю ОКУ УЛАСП? – безпосередньо правовласники, які входять до складу органів управління організації і вирішують усі принципові питання діяльності і розвитку ОКУ УЛАСП.

Завдяки саме такій організації роботи та неухильному дотриманню норм законодавства України та визнаних у світі принципів колективного управління, ОКУ УЛАСП за п’ять років роботи перетворилася на найбільшу організацію колективного управління України в галузі публічного виконання – як за обсягом прав в управлінні, так і за сумою виплаченого правовласникам роялті.

Та метою нашого розвитку є не масштаб, а якість, яку ми традиційно оцінюємо за рівнем довіри до нас правовласників і користувачів. Довіра – це основа роботи організації колективного управління, тому ми докладаємо свідомих зусиль до того, аби цю довіру здобути, виправдати і зберегти.

Нам довіряють гіганти світової музичної індустрії, а також провідні вітчизняні видавці і відомі українські виконавці. Про це свідчить обсяг прав в нашому управлінні. Нам довірили управління правами такі суб’єкти авторського права і суміжних прав:

Читати далі

Глобальні видавці: SONY MUSIC ENTERTAINMENT, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, WARNER MUSIC

Вітчизняні видавці і продюсери: «УМВГ М’юзік», «МУН Рекордз», «Світова музика», «Українська музика», «Фальоса Фемілі Фекторі», «Мама М’юзік», «Катапульт Контент», Потапенко О.А., Лисиця В.В. та інші

Виконавці України: Тіна Кароль, Ані Лорак, Бумбокс, Друга ріка, ТІК, Скрябін, ВИА ГРА, Alyosha, НЕАНГЕЛЫ, HI-FI, Пара нормальних, Мотор’ролла, Антитіла, QUEST PISTOLS, Ірина Білик та багато інших

Нам довіряють користувачі – саме тому коло наших клієнтів постійно розширюється і включає як представників малого бізнесу, так і національні мережі. Так, станом на 1 травня 2016 року понад 2000 користувачів отримали дозволи ОКУ УЛАСП і легалізували використання музики в більш ніж 5000 закладів по Україні.

Зокрема, дозволи ОКУ УЛАСП вже отримали такі компанії:

Читати далі

Гіпермаркети «Метро», супермаркети «ЕкоМаркет», «Фуршет», «Billa», «Велика кишеня», «Varus»;

будівельні гіпермаркети «Леруа Мерлен», «Епіцентр»;

мережа фірмових магазинів корпорації «РОШЕН»;

брендові магазини «Tommy Hilfiger», «LTB», «Accessorize», «Walker», «Levi’s», «Gant», «Vitto Rossi», «OGGI», «Chester»;

торгово-розважальні центри «Аеромолл», «Порт Сіті», «Європорт», «Мандарин Плаза» (Київ), «Forum Lviv» (Львів), «Park Town» (Бориспіль), «Панорама» ( Одеса);

готельні мережі: «Reikartz», «Баккара», «Чорне Море»;

розважальні комплекси «Avalon», «КосМикс»;

мережі АЗС «Shell», «Авантаж 7»;

мережі ресторанів, піцерій, кафе, пабів і барів: «Челентано PIZZA», «Mafia», «CASTA Sushi & PanAsia», «Авто-Гриль «Мисливець», «Руккола», «Prego Cafe», бекерай «Віденські булочки», «Вареничная Катюша», «Евразия», «L’KAFA CAFE», «Мелроуз», « SoloPizza», «Піцца Хаус», «Фан-Бар Банка», «Желток», «Львівська майстерня шоколаду»…

Приєднуйтесь до лідерів!

З найкращими побажаннями і щирою налаштованістю на плідну взаємовигідну співпрацю,
ОКУ УЛАСП