Щодо організаційно-правових форм ОКУ

З метою забезпечення майнових прав власників авторських і суміжних прав на території України діють організації управління майновими правами на колективній основі. Такі організації створюються безпосередньо власниками авторських і суміжних прав на правових та організаційних засадах, визначених чинним законодавством УкраїниЗгідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» допускається утворення як організацій, що управляють певними категоріями майнових прав певних категорій суб’єктів авторського права і суміжних прав, так і організацій, які здійснюють управління різними майновими правами в інтересах різних категорій суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Найпоширенішими серед організацій колективного управління організаційно-правовими формами є: «громадські організації», «об’єднання підприємств», «асоціації» та «приватні організації».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання», «громадська організація» є різновидом громадського об’єднання, заснованого на добровільних засадах для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Засновниками та членами (учасниками) такої організації є фізичні особи.

Згідно ст. 118 Господарського кодексу України, «об’єднанням підприємств» є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств на добровільних засадах. В об’єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав. Отже, засновниками та членами «об’єднання підприємств» можуть бути лише юридичні особи.

У відповідності до ст. 120 Господарського кодексу України, «асоціація» — це договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Отже, «асоціацією» є господарське об’єднання підприємств, учасниками та членами якого можуть бути лише юридичні особи.

Відповідно до чинного законодавства України організаційно-правова форма «приватна організація» є різновидом «громадської організації».
«Приватна організація» — утворюється на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства або на основі приватної власності суб’єкта господарювання — юридичної особи приватного права.
Таким чином, на відміну від звичної «громадської організації», членами «приватної організації» можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи приватного права.

Резюмуючи викладене, слід зазначити наступне.
Оскільки така організаційно-правова форма як «громадська організація», передбачає членство в організації виключно фізичних осіб, це дає можливість організаціям управляти майновими правами лише обмеженого кола суб’єктів авторського права і суміжних прав. Адже юридичні особи, як правило, володіють більшим обсягом прав.

Інші розповсюджені серед українських організацій колективного управління (ОКУ) організаційно-правові форми, такі як «об’єднання підприємств» або «асоціації», не дають можливості безпосередньо фізичним особам (авторам та виконавцям) бути членами організації. Отже, на відміну від «приватних організацій», такі організації також здійснюють