Севастопільська держадміністрація ознайомила громадян з діяльністю

Управління культури і туризму Севастопільської міської державної адміністрації повідомляє, що Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України було поставлено на облік організацію колективного управління «Українська ліга авторських і суміжних прав», яка здійснює управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Організація здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про облік від 24.01.2011 року № 19/2011, статей 47, 48, 49 та 43 Закону України від 23.12.93 р. № №3792-XII «Про авторське право і суміжних правах».«Українська ліга авторських і суміжних прав» створена шляхом об’єднання потенціалу уповноважених організацій – ОКУ «Українська ліга музичних прав», ОКУ «Український музичний альянс, ДП «Українське агентство авторських і суміжних прав» та інших правовласників для покращення ситуації в галузі публічного використання авторського права і суміжних прав.

В межах своїх статутних завдань, з метою захисту майнових прав авторів, виконавців і виробників фонограм, ОКУ «Українська ліга авторських і суміжних прав» укладає договори (видає невиключні ліцензії) будь-яким особам, які в своїй діяльності використовують об’єкти авторського права і суміжних прав шляхом їх публічного виконання.

ОКУ «Українська ліга авторських і суміжних прав» є єдиною в Україні організацією, яка має право на збір винагороди за публічне виконання усього об’єму прав, які включають в себе музичні твори, фонограми, відеограми (авторське право і суміжні права).

Згідно ст.ст. 41, 54 Конституції України, гл. 35-36 Громадянського Кодексу України, ст.ст 15, 17, 31-33, 39-40, 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права» використання фонограм, відеограм і зафіксованих в них музичних творів може здійснюватися лише з обов’язковою виплатою відповідної винагороди «роялті» суб’єктам авторського права і суміжних прав за використання шляхом публічного виконання, при цьому використання твору будь-якою особою припускається виключно на основі письмового авторського договору.

Згідно ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права» захист особистих та майнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому громадянським, адміністративним і карним законодавством.

З питань укладання ліцензійного договору, який дозволяє публічне виконання за допомогою будь-яких пристроїв звертайтеся до представників «Української ліги авторських і суміжних прав». Контакти представників ви знайдете у розділі «Представники в регіонах».